TVWS Catalunya

Aquest lloc web conté la informació obtinguda en el treball final de grau “Construcció d’un mapa teòric dels TVWS a Catalunya” portat a terme per la Irene Vilà Muñoz i supervisat per Anna Umbert del Grup de Recerca de Comunicacions Mòbils (GRCM) del Departament de Teoria i Senyal de Comunicacions de l’ETSETB (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona) de la UPC (Universitat Politècnica de Barcelona).

Què són els TVWS?

Vols saber què són els TVWS i el marc on està situat el projecte?Entra aquí
Buscadors de TVWS

Vols buscar els mapes de cobertura dels TVWS a Catalunya?Entra aquí
Resultats de l’estudi

Vols saber la situació actual dels TVWS a Cataunya i com ha canviat la situació dels TVWS desprès del Dividend Digital?

Entra aquí